เช็กด่วน เกษตรกร ตรวจสอบข้อมูล รับเงินเยียวยารายละ 15,000

เมื่อวันที่ 17 เมษายน เพจกรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กล่าวว่าจากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid โดยในส่วนของเกษตรกรนั้น

รัฐบาลเตรียมพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก้ปัญหาวิกฤตและภัยแล้ง ให้รายละ 15000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน

โดยใช้ข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดังนั้น เกษตรกรควรตรวจสอบสถานะเกษตรกรของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th

เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วกดค้นหา

หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

หรือโหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมเกษตร ใส่ข้อมูลและเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ไปเก็บเอกสารถึงที่

หากเคยลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้ว ขอให้ตรวจสอบว่าประเภทเกษตรกร และพืชผล

ตรงกับที่ดำเนินการอยู่หรือไม่ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตรงจุด

ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ง่าย ผ่าน Application Farmbook บนโทรศัพท์มือถือ

ส่วนกรณีประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้รับการเยียวยา 5,000 บาท ไปก่อนหน้านี้

เพราะถูกระบุว่าเป็นเกษตรกรทั้งที่ไม่ทำมานานแล้วนั้น สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะตัวเองได้ที่เว็บไซต์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

หากยังคงสถานะเป็นเกษตรกรค้างอยู่สามารถยกเลิกสถานะได้เองผ่านทาง Application Farmbook เช่นกัน

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา กรมประชาสัมพันธ์

error: Content is protected !!