เช็กด่วน กลุ่มที่จะได้รับเงิน 5 พัน เราไม่ทิ้งกัน ควบ 2 เดือน

วันที่ 30 เมษายน 2563 ทีมข่าว รายงานว่า จากกรณีมาตราการการช่วยเหลือ 5000 บาท ดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวม 28.8 ล้านรายการ ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2563

หักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านราย โดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย คงเหลือ ผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ จำนวน 22.3 ล้านราย

มีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการการช่วยเหลือ 5000 บาท ประมาณ 16 ล้านราย.

ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่ จำนวน 7.5 ล้านราย อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.ถึงวันที่ 29 เม.ย.2563

นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ จะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค.2563 กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเม.ย.ด้วยรวมเป็น 2 เดือน

โดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.2563 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า ท่านได้รับสิทธิมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด

error: Content is protected !!