วันนี้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จริง เตรียมไว้เลย 3 อย่างนี้ รับสิทธิ์ผ่านก่อนใคร

จากกรณีที่ได้รัฐได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากผลกระทบวิกฤติ Covid ในครั้งนี้ รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5000 บาทต่อเดือน

โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

วันที่ 23 เมษายน 2563 มีรายงานว่า ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน หลายคนวันนี้สถานะเปลี่ยนทั้งกรณี นำส่งข้อมูลเพิ่มเติม และ ขอทบทวนสิทธิ์ โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์

ซึ่งล่าสุดวันนี้สถานะได้เปลี่ยน โดยขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)

ล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่คลังจังหวัด กับทางจังหวัด จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้ ขอให้ประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิเตรียมเอกสารให้พร้อม

1. ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ

2. บัตรประชาชน

3. รูปถ่ายที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริง หรือบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าฯลฯหรือ หลักฐานที่ยืนยันได้และกอบอาชีพจริง

เรียบเรียง ทีมข่าวทันใจ

error: Content is protected !!