บ้านใหม่ หรือมือส อ ง ให้ทำแบ บ นี้ ก่อนที่คุณ จะเข้าไปอยู่

บ้านใหม่ หรือมือส อ ง ให้ทำแบบนี้ ก่อนที่คุร จะเข้าไปอยู่

คนโบร่ำโบร า ณ ได้บอกกันม า อย่างยาวนานแล้วว่า การย้ายเข้าไปอยู่บ้ า นนั้น ไม่ว่าจะเป็นบ้ า นใหม่หรือเป็นบ้ า นมือสองก็ตาม ที่ได้ทำการซื้อต่อมาจ า ก คนอื่นที่เคยอยู่อาศัยแล้วนั้นแล้ว เราจะต้องได้ทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่จะดีมาก ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนอะไรเลย เป็นแนวข อ ง ความเชื่อของคนโบราณที่ได้ทำสิ่งนี้กันมายาวน า น แล้ว

ความเชื่อได้บ อ ก กันมาว่าการที่เราจะเตรียมตัวย้ายเข้าไปอยู่บ้ า นใหม่นั้น เป็นบ้ า นมือห นึ่ งหรือเป็นบ้ า น มือสองที่เ ค ย มีคนอยู่อาศัยมาแล้วนั้น เราไม่รู้ว่าบ้ า นหลังนี้ก่อนหน้านั้น ได้ผ่ า นอะไรมาบ้ า งแล้ว การที่เราไหว้ทำพิธีบ อ ก กล่าวเป็นสิ่งที่ดีมาก ที่ทุกคนควรจะทำเพื่อความเป็นม ง คลให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า นหลังนี้ไปจนตลอดด้วย

ก่อนที่คุณ จะย้ายเข้าไปอยู่ในนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ข้าวส า ร ให้ตักใส่ถ้วยใบเล็กๆเอาไว้ก่อน พร้อมกับโรยน้ำตาลทรายแดงลงบ น ข้าว จากนั้นก็ ให้นำไปวางเอาไว้ที่บริเวณหน้าบ้ า น ตา มด้วยจุดธูปจำนวน 21 ดอก เพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ เจ้า ที่เจ้าทางและ แม่ธรณี

การบ อ ก กล่าวตั้งแต่ในวินาทีแรก ที่ตัวเรานั้นจะเป็นเจ้าของบ้ า นหลังนี้และเป็นเจ้าข อ ง ในส่วนของพื้นดินตรงนี้ด้วย ให้ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้คุ้มครองปกปักรักษา ให้พบแต่ความสุขความ ส ง บ และความร่มเย็นเป็นสุข อยู่แล้วมีแต่สิ่งที่ดีๆ เรื่องราวที่ดีเข้ามาให้กับตัวของเจ้าของบ้ า นและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า นภายในบ้านหลังนี้ ทำมาค้าขึ้น มีเงินทองเข้ามามากม า ย การงานการเงินดี ยิ่งๆขึ้นไป ชีวิตที่เป็นอยู่เจริญงอกงามยิ่งขึ้น

สำหรับบ้ า นที่เป็นมือส อ ง ที่มีคนเคยอยู่อาศัยมาก่อนแล้วนั้น บางทีคนข า ยก็ไม่ได้บ อ ก ถึงเหตุผลถึงประวัติที่แท้จริงของเจ้าข อ ง เดิมที่อาศัยอยู่ การล้างอา ถรรพ์ จึงเป็นสิ่งที่ควรจะทำกันด้วยนะคับ

1 ในส่วนของก า ร ทำพิธีนั้น ขั้นตอนแรก ให้นำ มะนาวจำนวน 2 ลูกมาผ่ าครึ่งและวางเอาไว้บริเวณตามมุมของบ้ า นทั้ง 4 มุม วางทิ้งเอาไว้เลยจำนวน 1 คืน จากนั้นก็ ให้เรานำไปทิ้ง ตามความเชื่อที่ว่ากันว่า มะนาวนั้นจะช่วยดูสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในบ้ า นให้ออกไปได้

2 เกลือประมาณ 2-3 กำมือ ให้นำไปโรยตามบริเวณมุมของบ้ า นทางด้านนอก หากไม่ได้โรยก็เทใส่ถ้วยแล้วให้นำไปวางเอาไว้ตามบริเวณมุมบ้ า น รอเวลา 3 วันแล้วให้นำไปทิ้ง

3 จุดประทัดจำนวน 100 นัด เพื่อเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้านได้

4 จุดธูปจำนวน 5 ดอก โดยออกไปยืนบริเวณหน้าบ้ า น หันหน้าเข้าหาตัวบ้ า นและก็ให้คุณหันไปทางทิศตะวันอ อ ก จุดธูปพร้อมกับการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าท า ง เทวดารักษา เจ้าป่า เจ้าเขา เพื่อบอกว่าตัวเรานั้นเป็นเจ้าของบ้ า นคนใหม่แล้ว ที่จะทำการย้ายเข้ามาอยู่เข้าม า พักอาศัย ต่อจากนี้ขอให้ท่านได้คุ้มครองและค อ ย ช่วย เหลือ ให้มีแต่สิ่งที่ดีๆ พบเจอแต่สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น อยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุข

เป็นเรื่องร า ว ในความเชื่อของคนโบราณ ที่โบราณที่ได้บอกต่อกันม า และยังใช้ได้ จนถึงในปัจจุบันนี้ มีคนจำนวนมากก็ยังคงทำพิธีการไหว้เหล่านี้อยู่ เป็นในด้านของความเชื่อแล้ว ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจขึ้น มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา ห าตัว ให้กับตัวคุณเ อ ง รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้ า นด้วยกัน

error: Content is protected !!