ขั้นต oนย กเลิกพร้o มเ พย์-เปลี่ยนเบoร์-สมัครใหม่ ผู้ป sะกั นตน ม.33-39-40

ผู้ประกันตน ม.33-39-40 เช็กขั้นตอนยกเลิก-เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์-สมัครบริการ “พร้อมเพย์” รับเงินเยียวยา

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากมาตรการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท และ มาตรา 39-40 จำนวน 5,000 บาท ผ่านระบบ “พร้อมเพย์” ของธนาคารที่ผู้ประกันได้เปิดบัญชีไว้ รวมถึงผู้ที่ยังไม่เคยสมัครพร้อมเพย์ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อรับเงินเยียวยาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกันตนต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ และหากเป็นเช่นนั้นผู้ประกันตนจะต้องทำการสมัครระบบพร้อมเพย์ใหม่อีกครั้ง
“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมวิธีการเปลี่ยนเบอร์ ยกเลิก หรือสมัครพร้อมเพย์ใหม่อีกครั้ง ของแต่ละธนาคาร โดยมีทั้งดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชั่น และต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ยกเลิกพร้อมเพย์ ธนาคารกสิกรไทย

1. ติดต่อ Call center ของธนาคารกสิกรไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02-888-8888 จากนั้นกด 812

2. ดำเนินการผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย (สำหรับผู้ที่มีบัตร ATM หรือบัตรเครดิตกสิกร) ในช่วงเวลา 06.00-22.00 น. โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • กดเมนูพร้อมเพย์หรือสมัครบริการ SMS ขยันบอก/K PLUS/K-Cyber/อื่น ๆ
 • กดเมนู “บริการพร้อมเพย์”
 • กดปุ่ม ยกเลิกพร้อมเพย์

3. ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น K Plus โดยเข้าสู่ระบบแอปฯ จากนั้นกดเมนู พร้อมเพย์ แล้วกดยกเลิก

ลงทะเบียนพร้อมเพย์ “เบอร์ใหม่” ธนาคารกสิกรไทย

1. ติดต่อ Call center ของธนาคารกสิกรไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02-888-8888 จากนั้นกด 812

2. สมัครบนแอปพลิเคชั่น K-Plus ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • จากหน้าบัญชี เลือก “บริการอื่น ๆ”
 • เลือก “พร้อมเพย์”
 • เลือกลงทะเบียนแก้ไข
 • เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกบัญชี กดยอมรับเงื่อนไขแลยืนยัน
 • หน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จ

3. สมัครบนตู้ ATM กสิกร

 • ใส่บัตร ATM กรอกรหัส ATM 6 หลัก เพื่อเข้าสู่บริการ
 • กดเลือก “พร้อมเพย์”
 • กดเลือก “บริการพร้อมเพย์”
 • กดเลือก “ลงทะเบียนพร้อมเพย์”
 • กดเลือก “บัญชีออมทรัพย์”
 • กดเลือก “สมัครบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชน”
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดเลือก “หมายเลขถูกต้อง”
 • กดเลือก “ตกลง” รับเงื่อนไขทำรายการเรียบร้อย พร้อมรับสลิปยืนยัน

ธนาคารกรุงไทย

ยกเลิกพร้อมเพย์ ธนาคารกรุงไทย

1. ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.ktbnetbank.com ตามขั้นตอน ดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ www.ktbnetbank.com ล็อกอิน โดยใช้รหัส Net id และรหัสผ่าน (Password) ที่สมัครไว้กับธนาคาร
 • กดเมนู “พร้อมเพย์”
 • กด “ยกเลิก” บัญชีพร้อมเพย์

2. ดำเนินการผ่านสาขาธนาคารกรุงเไทย โดยนำหลักฐานไปด้วย ได้แก่ บัตรประชาชน (ตัวจริง) และสมุดบัญชีของธนาคาร

ลงทะเบียนพร้อมเพย์ “เบอร์ใหม่” ธนาคารกรุงไทย

สมัครบนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เลือก “บริการธนาคาร”
 2. เลือก “บริการพร้อมเพย์”
 3. เลือกบัญชีแล้วเลือก “ผูกพร้อมเพย์”
 4. เลือกผูกด้วย “เลขประจำตัวประชาชน”
 5. ยืนยันข้อมูล

สมัครบนตู้ ATM กรุงไทย (สีฟ้า) ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. สอดบัตรเลือก “บริการพร้อมเพย์”
 2. เลือก “สมัครบริการพร้อมเพย์”
 3. เลือกผูกด้วย “เลขบัตรประจำตัวประชาชน”
 4. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 5. เลือกประเภทบัญชีในบัตร
 6. ยืนยันข้อมูล

สมัครบนตู้ ATM กรุงไทย (สีเงิน) ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. สอดบัตร ATM/DEBIT แล้วเลือกบริการอื่น ๆ
 2. เลือก “พร้อมเพย์”
 3. เลือก “สมัครบริการพร้อมเพย์”
 4. เลือกผูกด้วย เลขประจำตัวประชาชน
 5. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 6. ยืนยันข้อมูล

ธนาคารไทยพาณิชย์

ยกเลิกพร้อมเพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

1. ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY ตามขั้นตอน ดังนี้

 • เลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์”
 • ยอมรับเงื่อนไขและกด “ถัดไป”
 • เลือกบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือที่มีการผูกพร้อมเพย์
 • กด “ยกเลิกผูกบัญชี”
 • ยกเลิกการผูกพร้อมเพย์สำเร็จกด “เสร็จ”

ลงทะเบียนพร้อมเพย์ “เบอร์ใหม่” ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สมัครบนแอปพลิเคชั่น SCB EASY

 1. เลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์”
 2. ยอมรับเงื่อนไขและกด “ถัดไป”
 3. เลือกบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือที่ต้องการ
 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์และกด “ผูกบัญชี”
 5. ผูกพร้อมเพย์สำเร็จกด “เสร็จ”

error: Content is protected !!